امروز: شنبه 25 آذر 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
محصولات پر فروش
جدیدترین محصولات
بلوک کد اختصاصی

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF دسته: مدیریت
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

قیمت فایل فقط 3,200 تومان

خرید

 

برنامه راهبردی 
سرمایه انسانی NSF
 
فهرست
هدف
سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
سرمایه  انسانی در طول قرن 
نیروی كار NSF
اهداف سرمایه انسانی NSF
برنامه نیروی كار NSF
برنامه توالی NSF
سرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
ضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
ضمیمه B  : اطلاعات چهارچوب NSF
ضمیمه C : نكات پایانی
 
هدف:
این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یك چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(NSF) در خلال   تشكیل می دهد و بر روی استعداد و تعهد نیروی كار NSF جهت برآوردن وظایف اساسی ساخته شده است. این برنامه كه جانشین برنامه مدیریت سرمایه انسانی 2003 شده است فاكتورهای داخلی و خارجی را مشخص می كند كه برنامه ریزی سرمایه انسانی را شكل می دهد و یك چارچوب جامع برای سیاستها و شیوه ها ارائه می دهد كه راهنمایی می كند كه برای ملاقات با نیروكارمان نیاز است و NSF را قادر می سازد تا به عنوان یك سازمان برتری داشته باشد. برنامه، كه به دنبال آگاهی دادن به مدیران NSF و كارمندان مشابه است، یك روش راهبردی است و هر دو در ارتباط با مشخص كردن رقابتهای سرمایه انسانی در برابر اصول، به علاوه اینكه چگونه برتری بجوییم برای اینكه سرزنده گی و توانایی های نیروی كار NSF را در تمام ترازها بیشینه كنیم كه از اهداف پیوسته برنامه و نیروی كار متمركز بیستر و برنامه ریزی متوالی استراتژی های عملی هیئت مدیره منحصر به فرد NSF ترسیم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازمانی گسترش و توسعه یابند به خصوص استراتژی های اجرای سرمایه انسانی. برنامه به عنوان یك سند معیشت در نظر گرفته شده- كه تعبیر محیط ها و نیازها را آنگونه كه بروز می كنند تطبیق می دهد.
سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
بنیاد علوم ملی نخستین آژانس فدرال است كه علوم اساس و تحقیقات مهندسی در حدود كشف در تمام زمینه ها، و آموزش علوم و مهندسی  در تمامی مراحل حمایت می كند. برای بیش از نیم قرن، سرمایه گذاریهای NSF در علوم جدید نتیجه داده است و تولید كلاس جهانی علوم و نیروی كار مهندسی را فعال ساخته است. نوع آوریهای براساس تكنولوژی را پرورش داده است و شكوفایی اقتصادی J.S. را نیرومند كرده است.
وظایف NSF
ترویج ترقی علم و پیشروی در سلامت ملی، شكوفایی، رفاه، حفظ كردن دفاع ملی (قانون NSF در 1950)
اهداف راهبردی NSF
اكتشاف: گسترش مزهای دانایی، یادگیری: پیشرفت S&E نیروی كار و سواد علمی، تحقیقات زیربنایی: مساحت تجهیزات و تأسیسات پیشرفته، نظارت: تقویت برتری در تحقیقات S&E و آموزش
فاكتورهای زیادی در موفقیت كلی NSF مؤثربوده اند اما هیچ یك بیشتر از نیروی كار كیفیت بالا نبودند. در دهه آینده در یك اقتصاد جهانی علم محور فزاینده، موفقیت پیوسته NSF و به طور غیرمستقیم دارائی های ایالات متحده، متكی به توانایی بنیاد در عمل به نگرش كامل سرمایه انسانی است.

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF فهرستهدفسیستم مدیریت سرمایه انسانی NSFسرمایه  انسانی در طول قرن نیروی كار NSFاهداف سرمایه انسانی NSFبرنامه نیروی كار NSFبرنامه توالی NSFسرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSFضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSFضمیمه B  : اطلاعات چهارچوب NSFضمیمه C : نكات پایانی هدف:این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یك چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(NSF) در خلال   تشكیل می دهد و بر روی استعداد و تعهد نیروی كار NSF جهت برآوردن وظایف اساسی ساخته شده است. این برنامه كه جانشین برنامه مدیریت سرمایه انسانی 2003 شده است فاكتورهای داخلی و خارجی را مشخص می كند كه برنامه ریزی سرمایه انسانی را شكل می دهد و یك چارچوب جامع برای سیاستها و شیوه ها ارائه می دهد كه راهنمایی می كند كه برای ملاقات با نیروكارمان نیاز است و NSF را قادر می سازد تا به عنوان یك سازمان برتری داشته باشد. برنامه، كه به دنبال آگاهی دادن به مدیران NSF و كارمندان مشابه است، یك روش راهبردی است و هر دو در ارتباط با مشخص كردن رقابتهای سرمایه انسانی در برابر اصول، به علاوه اینكه چگونه برتری بجوییم برای اینكه سرزنده گی و توانایی های نیروی كار NSF را در تمام ترازها بیشینه كنیم كه از اهداف پیوسته برنامه و نیروی كار متمركز بیستر و برنامه ریزی متوالی استراتژی های عملی هیئت مدیره منحصر به فرد NSF ترسیم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازمانی گسترش و توسعه یابند به خصوص استراتژی های اجرای سرمایه انسانی. برنامه به عنوان یك سند معیشت در نظر گرفته شده- كه تعبیر محیط ها و نیازها را آنگونه كه بروز می كنند تطبیق می دهد.سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSFبنیاد علوم ملی نخستین آژانس فدرال است كه علوم اساس و تحقیقات مهندسی در حدود كشف در تمام زمینه ها، و آموزش علوم و مهندسی  در تمامی مراحل حمایت می كند. برای بیش از نیم قرن، سرمایه گذاریهای NSF در علوم جدید نتیجه داده است و تولید كلاس جهانی علوم و نیروی كار مهندسی را فعال ساخته است. نوع آوریهای براساس تكنولوژی را پرورش داده است و شكوفایی اقتصادی J.S. را نیرومند كرده است.وظایف NSFترویج ترقی علم و پیشروی در سلامت ملی، شكوفایی، رفاه، حفظ كردن دفاع ملی (قانون NSF در 1950)
اهداف راهبردی NSFاكتشاف: گسترش مزهای دانایی، یادگیری: پیشرفت S&E نیروی كار و سواد علمی، تحقیقات زیربنایی: مساحت تجهیزات و تأسیسات پیشرفته، نظارت: تقویت برتری در تحقیقات S&E و آموزشفاكتورهای زیادی در موفقیت كلی NSF مؤثربوده اند اما هیچ یك بیشتر از نیروی كار كیفیت بالا نبودند. در دهه آینده در یك اقتصاد جهانی علم محور فزاینده، موفقیت پیوسته NSF و به طور غیرمستقیم دارائی های ایالات متحده، متكی به توانایی بنیاد در عمل به نگرش كامل سرمایه انسانی است.

 

قیمت فایل فقط 3,200 تومان

خرید

برچسب ها : برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF , برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF , سرمایه انسانی , NSF , NSF , NSF , NSF , NSFبرنامه راهبردی , NSFبرنامه راهبردی , برنامه راهبردی , برنامه راهبردی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر